2016
Balans I rüb
Balans I rüb .pdf, 74,29 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2016
Kapital I rüb
Kapital I rüb .pdf, 67,33 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2016
Məcmu kapital I rüb
Məcmu kapital I rüb .pdf, 81,27 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2016
Mənfəət və zərər I rüb
Mənfəət və zərər I rüb .pdf, 77,22 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2016
Pul vəsaitləri I rüb
Pul vəsaitləri I rüb .pdf, 83,72 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2016
Balans II rüb
Balans II rüb .pdf, 74,26 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2016
Kapital II rüb
Kapital II rüb .pdf, 67,28 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2016
Məcmu kapital II rüb
Məcmu kapital II rüb .pdf, 81,41 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2016
Mənfəət və zərər II rüb
Mənfəət və zərər II rüb .pdf, 77,53 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2016
Pul vəsaitləri II rüb
Pul vəsaitləri II rüb .pdf, 83,7 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2016
Balans III rüb
Balans III rüb .pdf, 73,85 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2016
Kapital III rüb
Kapital III rüb .pdf, 67,28 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2016
Məcmu kapital III rüb
Məcmu kapital III rüb .pdf, 81,54 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2016
Mənfəət və zərər III rüb
Mənfəət və zərər III rüb .pdf, 77,6 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2016
Pul vəsaitləri III rüb
Pul vəsaitləri III rüb .pdf, 83,67 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2016
Balans IV rüb
Balans IV rüb .pdf, 74,35 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2016
Kapital IV rüb
Kapital IV rüb .pdf, 67,75 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2016
Məcmu kapital IV rüb
Məcmu kapital IV rüb .pdf, 81,46 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2016
Mənfəət və zərər IV rüb
Mənfəət və zərər IV rüb .pdf, 77,82 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2016
Pul vəsaitləri IV rüb
Pul vəsaitləri IV rüb .pdf, 83,69 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2016
2017
Balans I rüb
Balans I rüb .pdf, 73,49 Kb
Yüklənmə tarixi: 01.01.1970
Kapital I rüb
Kapital I rüb .pdf, 67,52 Kb
Yüklənmə tarixi: 01.01.1970
Məcmu kapital I rüb
Məcmu kapital I rüb .pdf, 81,36 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2017
Mənfəət və zərər I rüb
Mənfəət və zərər I rüb .pdf, 77,52 Kb
Yüklənmə tarixi: 01.01.1970
Pul vəsaitləri I rüb
Pul vəsaitləri I rüb .pdf, 83,49 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2017
Balans II rüb
Balans II rüb .pdf, 74,32 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2017
Kapital II rüb
Kapital II rüb .pdf, 67,61 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2017
Məcmu kapital II rüb
Məcmu kapital II rüb .pdf, 81,64 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2017
Mənfəət və zərər II rüb
Mənfəət və zərər II rüb .pdf, 77,51 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2017
Pul vəsaitləri II rüb
Pul vəsaitləri II rüb .pdf, 83,68 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2017
Balans III rüb
Balans III rüb .pdf, 74,9 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2017
Kapital III rüb
Kapital III rüb .pdf, 67,73 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2017
Məcmu kapital III rüb
Məcmu kapital III rüb .pdf, 81,83 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2017
Mənfəət və zərər III rüb
Mənfəət və zərər III rüb .pdf, 77,97 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2017
Pul vəsaiti III rüb
Pul vəsaiti III rüb .pdf, 83,68 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2017
Balans IV rüb
Balans IV rüb .pdf, 74,62 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2017
Kapital IV rüb
Kapital IV rüb .pdf, 68,75 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2017
Məcmu kapital IV rüb
Məcmu kapital IV rüb .pdf, 81,42 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2017
Mənfəət və zərər IV rüb
Mənfəət və zərər IV rüb .pdf, 77,57 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2017
Pul vəsaitləri IV rüb
Pul vəsaitləri IV rüb .pdf, 83,69 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2017
2018
Balans I rüb
Balans I rüb .pdf, 74,62 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2018
Kapital I rüb
Kapital I rüb .pdf, 68,18 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2018
Məcmu kapital I rüb
Məcmu kapital I rüb .pdf, 81,54 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2018
Mənfəət və zərər I rüb
Mənfəət və zərər I rüb .pdf, 77,95 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2018
Pul vəsaitləri I rüb
Pul vəsaitləri I rüb .pdf, 83,72 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.03.2018
Balans II rüb
Balans II rüb .pdf, 74,62 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2018
Kapital II rüb
Kapital II rüb .pdf, 67,88 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2018
Məcmu kapital II rüb
Məcmu kapital II rüb .pdf, 81,47 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2018
Mənfəət və zərər II rüb
Mənfəət və zərər II rüb .pdf, 77,09 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2018
Pul vəsaitləri II rüb
Pul vəsaitləri II rüb .pdf, 83,72 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2018
Balans III rüb
Balans III rüb .pdf, 75,01 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2018
Kapital III rüb
Kapital III rüb .pdf, 69,19 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2018
Məcmu kapital III rüb
Məcmu kapital III rüb .pdf, 81,54 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2018
Mənfəət və zərər III rüb
Mənfəət və zərər III rüb .pdf, 77,59 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2018
Pul vəsaiti III rüb
Pul vəsaiti III rüb .pdf, 83,73 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.09.2018
Kapital IV rüb
Kapital IV rüb .pdf, 68,38 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2018
Məcmu kapital IV rüb
Məcmu kapital IV rüb .pdf, 81,45 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2018
Mənfəət və zərər IV rüb
Mənfəət və zərər IV rüb .pdf, 77,96 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2018
Pul vəsaitləri IV rüb
Pul vəsaitləri IV rüb .pdf, 83,74 Kb
Yüklənmə tarixi: 31.12.2018
2019
Balans I rüb
Balans I rüb .pdf, 73,73 Kb
Yüklənmə tarixi: 29.03.2019
Kapital I rüb
Kapital I rüb .pdf, 68,09 Kb
Yüklənmə tarixi: 29.03.2019
Məcmu kapital I rüb
Məcmu kapital I rüb .pdf, 81,61 Kb
Yüklənmə tarixi: 29.03.2019
Mənfəət və zərər I rüb
Mənfəət və zərər I rüb .pdf, 77,69 Kb
Yüklənmə tarixi: 29.03.2019
Pul vəsaitləri I rüb
Pul vəsaitləri I rüb .pdf, 83,67 Kb
Yüklənmə tarixi: 29.03.2019
Balans II rüb
Balans II rüb .pdf, 73,39 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2019
Kapital II rüb
Kapital II rüb .pdf, 68,44 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2019
Məcmu kapital II rüb
Məcmu kapital II rüb .pdf, 81,5 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2019
Mənfəət və zərər II rüb
Mənfəət və zərər II rüb .pdf, 78,06 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2019
Pul vəsaitləri II rüb
Pul vəsaitləri II rüb .pdf, 84,17 Kb
Yüklənmə tarixi: 30.06.2019
Faiz riski III rüb
Faiz riski III rüb .pdf, 154,95 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Kapitalın strukturu III rüb
Kapitalın strukturu III rüb .pdf, 338,38 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Kredit riski III rüb
Kredit riski III rüb .pdf, 261,22 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Likvidlik riski III rüb
Likvidlik riski III rüb .pdf, 238,46 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Maliyyə hesabatı III rüb
Maliyyə hesabatı III rüb .pdf, 223,29 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Mənfəət və zərər III rüb
Mənfəət və zərər III rüb .pdf, 275,97 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Pul vəsaitlərinin hərəkəti III rüb
Pul vəsaitlərinin hərəkəti III rüb .pdf, 441,3 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Valyuta riski III rüb
Valyuta riski III rüb .pdf, 274,79 Kb
Yüklənmə tarixi: 04.11.2019
Ümumi məlumat
Təşkilati struktur
   Səhmdarlar
   Müşahidə Şurası
   İdarə Heyəti
   Audit Komitəsinin üzvləri
   Daxili komitələr
Tarix
Missiyamız və strateji baxışımız
Korporativ idarəetmə
Filiallar şəbəkəsi
Bankomatlar
Korporativ sosial məsuliyyət
Karyera imkanları
Müxbir hesablar
Təklif və şikayətlər
Bank məlumatlarının açıqlanması
Press relizlər
Axtarış
 
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru