Məbləğ:   300-10,000 AZN
Valyuta:   AZN
Müddət:   3-12 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   28%-dən başlayaraq
Rəsmiləşdirmə komissiya:   1,5 %
Güzəşt müddəti:   40 günədək
Axtarış